středa 15. prosince 2010

Yet another day in Strategy

Pár hlášek co jsem si poznamenal z mého každodenního života manažera strategie:

Discussing numbers received from  Telefónica  Group:
/planning manager: This means...this means..so, this means...
/director: This means that whatever they have been smoking lately gets stronger this year!

Diskuze nad čísly Telefónica Group:
/plánovač: To znamená...to ale znamená...to teda znamená...
/ředitel: To znamená, že ať doteď hulili cokoliv, sehnali silnější model!
**
Discussing numbers from one OB:
/director: That numbers are terrible, they are just terrible!
/strategy manager: To be honest, they seems realistic to me. For the first time.
/director: Yeah, maybe they don't have anything left to smoke, so they start to see the reality.

Diskuze nad čísly operátora z jedné země:
/ředitel: Ta čísla jsou strašná. Jsou prostě strašná!
/stratég: Abych byl upřímný, mně přijdou poprvý opravdu realistická.
/ředitel: Jo, asi jim došlo hulení a začali vidět realitu.
**
/strategy manager: They said, that they will send the presentation till midnight.
/director: Did they mention the time zone?
/strategy manager: No, and as far as I know them, it will be French Guayana

/stratég: Slíbili poslat tu prezentaci do půlnoci.
/ředitel: Zmínili jakou myslej časovou zónu?
/stratég: Ne, a na to jak je znám, tak to bude Francouzská Guayana.
**
Vicepresident of one division announcing proudly: "This we put together during one afternoon drinking coffe."
/director: Next time try decaf.

Viceprezident jedné divize pyšně oznamuje: "Tohle jsme dali dokupy nad kafem během jediného odpoledne
/ředitel: Příště si dejte kafe bez kofeinu.
**
/director: Did Pillar saw this numbers?
/planning manager: You didn't hear that roar from boarding room this morning?!

/ředitel: Viděla Pillar ty čísla?
/plánovač: Tys neslyšel ten řev ze zasedačky dneska ráno?
**
/planning manager: I have good and bad news for you.
/director: Tell us first the good one.
/planning manager: It's the same as the bad one. Madrid finally sent their budget expectations.

/plánovač: Mám pro vás doboru a špatnou zprávu.
/ředitel: Nejdřív tu dobrou.
/plánovač: Je stejná jako ta špatná. Madrid konečně poslal jejich představu, jak má vypadat rozpočet.
**
/director: Their market share is going rapidly down!
/planning manager: They already announced that they will change the market sizing.
/director: Yes, well, obviously this is the easiest way to solve that problem.

/ředitel: Ale jejich tržní podíl prudce klesá!
/plánovač: Už oznámili, že upraví velikost trhu.
/ředitel: Jo, jasně, to je nejjednodušší řešení toho problému.
**
/director: They will dramatically cut down the investement, lower the operational cost while rapidly increasing number of subscribers AND increase the ARPU.
Find out where they get the stuff they are smoking and get me some!

/ředitel: Prudce sníží investice a provozní náklady, přičemž výrazně zvýší počet zákazníků a příjem na zákazníka. Zjistěte mě, kde sháněj ten matroš co hulej a kupte mi nějakej!
**
Discussing market forecasts:
/director: If they see the market developing this way, we should maybe sell everything and find ourselves new career in some other business! What do you think?
/strategy manager: I think that resignation of our Business planning manager and himself starting new career far away from telco business should be our first clue.

Diskuze nad předpovědí vývoje trhu:
/ředitel: Pokud si fakt myslí, že trh půjde tímhle směrem, tak bysme asi měli všechno prodat a začít si hledat kariéru někde jinde, nemyslíš?
/stratég: Myslím, že fakt, že hlavní plánovač dal výpověď a začíná kariéru jako učitel tělovýchovy mluví sám za sebe.
**
/director: The numbers are quite depressing.
/strategy manager: That's why they want to change it.
/director: Yeah, when reality does not fit, smoke something stronger.

/ředitel: Ty čísla jsou docela depresivní.
/stratég: Proto je chtěj změnit.
/ředitel: Jasně, když realita nevyhovuje začněte hulit něco silnějšího.

Žádné komentáře:

Okomentovat